Phòng khách được coi là trung tâm và tác động rất mạnh đến phong thủy căn nhà.

Next